Meri-Lapin joukkoliikenne on käynnistänyt kyselytutkimuksen, jolla selvitetään asukkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen palvelutasosta ja sen kehittämistarpeista Meri-Lapissa. 

Kyselyyn pääse vastaamaan linkistä https://zef.fi/s/6zy05uez/.  Kysely on avoinna 10.2.2023 saakka. Vastauksia kyselyyn toivotaan myös, vaikka et olisi joukkoliikenteen aktiivinen käyttäjä.

Lisätietoja: seutulogistikko Kirsi Ylipiessa, Meri-Lapin joukkoliikenne, kirsi.ylipiessa@tornio.fi, p. 040 646 2449