Viranomaistehtävät

Joukkoliikenteen järjestämisestä Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan alueilla vastaa Meri-Lapin joukkoliikenneyksikkö yhteistyössä kuntien ja liikenteenharjoittajien kanssa. Meri-Lapin joukkoliikenneviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2016.

Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Torniossa, Kemissä, Keminmaalla, Simossa ja Tervolassa. Joukkoliikenneviranomaisen tehtävät on määritelty EU:n palvelusopimusasetuksessa ja Joukkoliikennelaissa.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on seudullinen elin, joka tekee Meri-Lapin joukkoliikennettä koskevat päätökset. Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina. Jaostoon valitsevat Kemin ja Tornion kaupungit kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen. Joukkoliikenneasioiden esittelijänä jaostossa toimii seutulogistikko.

Joukkoliikenneyksikkö

Joukkoliikenneyksikkö on yksi Meri-Lapin ympäristöpalvelujen viidestä tulosyksiköstä. Joukkoliikenneyksikkö hoitaa joukkoliikenteen lakisääteiset tehtävät, valmistelee ja toimeenpanee jaoston päätökset sekä hoitaa muut jaoston määräämät tehtävät. Joukkoliikenneyksikön toiminnasta vastaa seutulogistikko.

Siirtymäajan liikennöinti- ja käyttöoikeussopimukset / Meri-Lappi

Siirtymäajan liikennöintisopimukset

Käyttöoikeussopimukset 

Raportteja ja julkaisuja

Meri-Lapin joukkoliikennetutkimus 2015

Meri-Lapin joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2016